Formularz zapytania ofertowego - kompensatory tkaninowe


Pomoc techniczna
tel.: 74 848 44 91
(pon.-pt. 9:00 - 16:00)
Nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Osoba kontaktowa:
Telefon:
E-mail:

Formularz umożliwia skonfigurowanie dowolnej ilości kompensatorów tkaninowych o różnych parametrach.
Jeżeli posiada Pan/Pani zdjęcia i/lub rysunki techniczne prosimy o dodanie ich do zapytania.
W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego tel.: 74 848 44 91
(czynne w dni robocze od 9:00 do 16:00)


Kompensator tkaninowy nr 1:

Wymagana ilość kompensatorów o identycznych parametrach:
Rodzaj instalacji:
Rodzaj paliwa:
Skład chemiczny spalin:
(związki siarki, fluoru itp.)
Preferowany typ ramy:
Układ kanału:
Umiejscowienie kompensatora:
(np. wylot wentylatora, komin, wewnątrz/ na zewnątrz budynku)
Wielkość kanału:
(wymiar wewnętrzny lub średnica)
mm
Długość zabudowy:
(odległość pomiędzy kołnierzami)
mm
Medium przepływu:
(np. powietrze, gaz spalinowy)
Kierunek przepływu:
Prędkość przepływu: m/s
Wielkość zapylenia: mg/Nm3
Ciśnienie robocze: mbar
Ciśnienie szczytowe: mbar
Temperatura gazu robocza: °C
Temperatura gazu szczytowa: °C
Temperatura gazu: punktu rosy
(jeżeli występuje)
°C
Kompresja osiowa: mm
Rozszerzalność osiowa: mm
Przemieszczenie poprzeczne: mm
Pozostałe (kątowe lub skrętne): st.
Zakres dostawy:
Forma dostawy rękawa i izolacji:
Wymagany materiał kołnierzy:
(gat. i grubość)
Wymagany materiał blachy kierującej:
(gat. i grubość)
Blacha kierująca
Konstrukcja kanału:
(gat. i grubość blachy, grubość izolacji)
Uwagi:

Dodaj rysunki techniczne lub zdjęcia do zapytania

(Jeżeli rysunki powtarzają się – nie dodawaj ich po raz kolejny)

Załącznik: