Okładzina cierna bezazbestowa formowana typ E-BF

Okładzina cierna typ E-BF wykonana jest na bazie żywic syntetycznych, kauczuku syntetycznego, wypełniaczy niemetalicznych, włókien mineralnych, korektorów i stabilizatorów współczynnika tarcia. Zastosowanie w okładzinie pulpy z włókna aramidowego gwarantuje zachowanie wysokiej odporności termicznej i chemicznej oraz wytrzymałości na zużycie okładziny ciernej podczas eksploatacji. Materiał ten wykonany jest techniką prasowania na gorąco. Następnie po procesie prasowania elementy cierne podane są specjalnej obróbce termicznej stabilizującej właściwości cierne i fizykomechaniczne.

Zastosowanie

Okładzina cierna typ E-BF posiada zastosowanie w hamulcach i sprzęgłach ogólnoprzemysłowych. Materiał nie jest przeznaczony do pracy w oleju.

Właściwości fizykochemiczne

Norma
badawcza

Parametry
badawcze

Jednostka
miary

Wartość
typowa

Gęstość 

PNs-92/C-82055/10

20°C

g/cm3 

2,1 

Twardość H 

PN-93/C-89030/01 

20°C

MPa 

100,0 

Udarność bez karbu 

PN-68/C-89028 

20°C

kJ/m2 

5,2 

Zużycie właściwe 

Norma zakładowa

p = 1,5 MPa
v = 7 m/s
Tśr = 100°C

cm3/107J 

0,3Zalecane warunki pracy

Odporność chemiczna

Nacisk jednostkowy

0,5 – 3,0 MPa

na płyn hamulcowy

dobra

Prędkość poślizgu

do 20 m/s

na olej napędowy

dobra

Temperatura pracy – chwilowa

400°C

na benzynę

dobra

Temperatura pracy – długotrwała

350°C

na smary stałe

dobra

Materiał przeciwcierny

Z1 250

na oleje przekładniowe

dobra

ryflowana na siatce (z nacięciami)europolit

Zapytaj o produkt
Bezazbestowa formowana okładzina cierna typ E-BF