Polityka jakości

Certyfikat ISO

Polityka Jakości firmy Europolit Sp. z o.o. bazuje na zasadach wynikających z regulacji i wytycznych związanych z działalnością naszej firmy oraz na zasadach zgodnych z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością opartym o wymagania normy ISO 9001:2015.

Dewiza "Etyka biznesu kluczem do sukcesu" jest przewodnim motywem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż pod pojęciem jakości rozumiemy przede wszystkim konieczność dotrzymywania wysokich standardów uzgodnionych z naszymi partnerami handlowymi. Dotyczą one jakości naszych produktów i usług, jak również wysokich standardów w kontaktach z kontrahentami, za które ponosimy pełną odpowiedzialność.

Aby efektywnie wdrażać powyższą zasadę podejmowane są następujące działania:

  • Kierownictwo firmy nadaje wysoki priorytet ciągłemu doskonaleniu procesów we wszystkich obszarach naszej działalności oraz osiąganiu wyznaczonych celów jakościowych.
  • Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy, a jego starania aktywnie przyczyniają się do osiągania wysokiej jakości naszych produktów i usług.
  • W ramach ciągłego doskonalenia nasz System Zarządzania Jakością poddawany jest weryfikacji w regularnych odstępach czasu dla potwierdzenia jego skuteczności i zgodności z obowiązującymi wymaganiami.

Naszym celem jest również maksymalizacja zysku, który zapewnia odpowiedni poziom wynagrodzeń naszych pracowników, jak również swobodę i elastyczność w reagowaniu na zmieniające się realia rynkowe, co z kolei gwarantuje naszym Klientom ciągłość i terminowość dostaw. Z dużą determinacją dążymy do zawierania długotrwałych kontaktów handlowych, które opieramy na partnerskiej współpracy i wzajemnym poszanowaniu.

Założenia polityki jakości są zrozumiałe i respektowane dzięki zaangażowaniu kierownictwa oraz wszystkich naszych pracowników. Europolit Sp. z o.o. gwarantuje deklarowaną jakość poprzez prawidłowe funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.