Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Europolit Sp. z o.o., zwanej dalej Europolit.

 1. Strona ta zawiera informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością firmy Europolit oraz firm partnerskich. Europolit inwestuje pieniądze, czas i wysiłek w rozwój tej strony i w informacje tu przedstawione. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologii firmy Europolit i jej partnerów. Są one dostarczane w formie tekstu, grafiki, plików audio i wideo do pobrania, jak również linków/ odsyłaczy.
 2. Prosimy, aby nie polegać wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie w momencie podejmowania decyzji o zakupie produktu bądź jego sprzedaży lub innych transakcjach handlowych bądź finansowych. Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje zawarte na tej stronie mogą być niekompletne i dość ogólnikowe, gdyż mają one jedynie informacyjny a nie prawnie wiążący. Nie są zatem ofertą handlową firmy Europolit myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów można uzyskać kontaktując się z biurem obsługi klienta lub technologiem.
 3. Europolit na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w niniejszym serwisie, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. W żadnym wypadku Europolit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.
 4. Mimo, że możesz swobodnie pobrać informacje z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, to Europolit zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Wszelkie prawa nieopisane w niniejszych zastrzeżeniach zastrzeżone są wprost. Nie masz prawa reprodukować, przesyłać, modyfikować ich w żaden sposób, chyba że na Twój osobisty prywatny użytek. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.

Polityka cookies

Podczas przeglądania niniejszej witryny lub jakiejkolwiek witryny zewnętrznej, do której prowadzi odpowiednie łącze, na dysku komputera użytkownika mogą zostać zapisane pewne informacje w postaci plików cookies.

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika najczęściej na twardym dysku. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Nie mamy możliwości kojarzenia tych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Informacje zawarte w plikach cookie nam służą w szczególności do monitorowania zachowania użytkownika na naszej witrynie internetowej (zbieranie danych statystycznych). Stosujemy też pliki cookies sesji, które pozwalają na zapisywanie danych wpisywanych do formularzy kontaktowych oraz w celu umożliwienia użytkownikowi wyboru wersji językowej podczas przeglądania i wyszukiwania na naszej witrynie informacji. Pliki cookie sesji nie są przechowywane na dysku komputera użytkownika przez dłuższy czas, lecz są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej.

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku lub za każdym razem informowały o ich zamieszczeniu albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Domyślnie oprogramowanie przeglądarek internetowych pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej oraz w sekcji Pomoc każdej przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Dane osobowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Europolit Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Karkonoska 9H, 58-305 Wałbrzych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Europolit Sp. z o.o.
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics itp.
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Europolit, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Europolit Sp. z o.o. może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę info@europolit.pl