Płyty uszczelkarskie

Materiał dostępny jest w formie płyt jak również wyciętych na wymiar uszczelek. Uszczelki płaskie stosowane są przede wszystkim do połączeń kołnierzowych.

O zastosowaniu odpowiedniego materiału gwarantującego szczelność decydują w głównej mierze trzy czynniki tj. ciśnienie, temperatura pracy i charakterystyka medium.

Płyty uszczelkarskie z włókien aramidowych, włókien mineralnych spajanych mieszaninami kauczuku:

Temafast ECO - pmax - 4 MPa Tmax - 140 °C
Temafast Special - pmax - 6 MPa Tmax - 220 °C
Temasil NG - pmax - 10 MPa Tmax - 250 °C
Temasil HT - pmax - 12 MPa Tmax - 330 °C
Temaplus - pmax - 13 MPa Tmax - 250 °C
Temacarb - pmax - 10 MPa Tmax - 250 °C
Graftem Economy - pmax - 8 MPa Tmax - 200 °C
Temacid - pmax - 4 MPa Tmax - 150 °C
Temaflex - pmax - 8 MPa Tmax - 220 °C

Płyty uszczelkarskie wykonane z ekspandowanego grafitu:

Temagraph S - pmax - 4 MPa Tmax - 450 °C
Temagraph Fi - pmax - 14 MPa Tmax - 450 °C
Temagraph Ti - pmax - 14 MPa Tmax - 450 °C
Temagraph Ni - pmax - 12 MPa Tmax - 450 °C

Płyty uszczelkarskie wykonane na bazie ekspandowanego PTFE:

Uniflon 50 - pmax - 8,5 MPa Tmax - 260 °C
Unifoln 51 - pmax - 8,5 MPa Tmax - 260 °C
Uniflon 53 - pmax - 8,5 MPa Tmax - 260 °Ceuropolit

Zapytaj o produkt
Płyty uszczelkarskie