Produkty > Kompensatory > Kompensatory tkaninowe typ EKT

Kompensatory tkaninowe typ EKT

Kompensatory tłumią drgania, przesunięcia i skręcenia. Są elementem łączącym na przewodach rurowych, kanałach spalin i gorącego powietrza.

Do produkcji kompensatorów tkaninowych używa się kilku rodzajów tkanin technicznych, które dobierane są pod kątem wymagań eksploatacyjnych danej instalacji. Standardowo kompensatory składają się z kilku warstw tkaninowych, zszytych ze sobą nićmi aramidowymi lub szklanymi wzmocnionymi drutem chromoniklowym. Warstwy gazoszczelne są klejone, zgrzewane lub wulkanizowane w zależności od typu powłoki. Najczęściej stosowane materiały to tkaniny szklane surowe, szklane aluminizowane, szklane silikonowane, ceramiczne, krzemowe, aramidowe, włókniny izolacyjne oraz siatki stalowe.
Jeżeli kompensator pracuje w mediach agresywnych chemicznie dodatkowo stosuje się folię (ceratkę) PTFE lub tkaninę powlekaną gumą FKM, które dzięki znakomitej odporności chemicznej uniemożliwiają przepływ agresywnych gazów do warstw zewnętrznych rękawa.

Zastosowanie

Obok energetyki, jako jednej z najważniejszych dziedzin ich zastosowania, kompensatory dają wiele innych możliwości rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu, również tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem agresywnym chemicznie, wysokimi temperaturami i wysokim ciśnieniem (między innymi w instalacjach odsiarczania spalin).
 
 • elektrownie z kotłami opalanymi węglem, olejem i gazem
 • instalacje odsiarczania spalin
 • spalarnie odpadów
 • zakłady chemiczne
 • zakłady przemysłu wapiennego i cementowego
 • huty
 • instalacje pieców przemysłowych
 • Instalacje lakiernicze i suszarnicze
 • instalacje odpylające i filtracyjne
 • instalacje wentylacyjne
 • przemysł stoczniowy 

Właściwości

 • odporne na media gazowe
 • stosowane w szerokim zakresie temperatur i ciśnień
 • produkowane wyłącznie na bazie materiałów bezazbestowych
 • montowane w kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym
 • wysokowytrzymałe ze względu na swoją wielowarstwową konstrukcję części elastycznej
 • projektowane indywidualnie, na podstawie założeń mechaniczno - termicznych, podawanych przez zleceniodawcę 

  TYP

Konstrukcja

Temperatura
stosowania

Odporność
chemiczna

 Ciśnienie
max. **

     Zastosowanie    

Zalecany
typ ramy

EKT-200-1W

1-warstwowa tkanina kompensatorowa

 -100 ... +200°C

 słaba

-100 /+300

mbar

gazy nieagresywne
w systemach  grzewczych
i wentylacyjnych

R2

R3

R5

R6

EKT-400-4W

4-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną

-100 ... +400°C

 bardzo dobra (pH 0-14)*

 -100 /+300

mbar

agresywne gazy np.
w systemach odprowadzania
i oczyszczania spalin

R2

R3

R4

R5

R6

EKT-800-6W

6-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną oraz  zintegrowaną izolacją

-100 ... +800°C

 dobra

-100 /+300

mbar

agresywne i gorące gazy np. w systemach odprowadzania
i oczyszczania spalin

 R1

R4

EKT-1100-6W

6-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną + poduszka izolacyjna

-100 ... +1100°C

 dobra

-100 /+300

mbar

agresywne i bardzo gorące gazy np. w systemach turbin gazowych, cementowniach itp. 

 R1

R4

EKT-EPDM-1W

1 warstwa gumy etylopropylenowej (EPDM)

-35 ... +100°C

dobra

 -100 /+400

mbar

powietrze, para wodna oraz inne średnio agresywne
i wilgotne gazy

 R2

R3

R6

EKT-FKM-1W

1 warstwa gumy fluoroelastomerowej (FKM)

-35 ... +200°C

 bardzo dobra

 -100 /+400

mbar

agresywne i wilgotne gazy np. w systemach odprowadzania
i oczyszczania spalin

 R2

R3

R6

 

*odporność na wszystkie znane  związki chemiczne za wyjątkiem stopionych metali alkaicznych, elementarnego fluoru, kwasu fluorowodorowego, gazowego fluorowodoru oraz trójfluorku chloru
** wartość maksymalnego ciśnienia podano w odniesieniu do konstrukcji ramy typu R1,R2,R3 i R4 dla kompensatorów dostarczanych w formie zamkniętej. Nieszczelności w okolicach kołnierzy kompensatora wykrywalne roztworem mydlanym są zjawiskiem typowym i nie stanowią o wadliwości produktu.

Uwagi:

 • jeżeli temperatura medium przekracza 400 °C należy stosować poduszki izolacyjne.
 • jeżeli medium zawiera cząstki stałe w ilości większej niż 200 mg/Nm3 należy stosować blachy kierujące przepływem, a przy bardzo wysokim poziomie zapylenia również poduszki izolacyjne.
 • stosowanie blach kierujących jest również niezbędne przy prędkości przepływu powyżej 30 m/s

/BS - bezsilikonowe
/AR - trudnościeralne
/SP - harmonijkoweZapytaj o produkt, skorzystaj z formularza zapytania ofertowego
europolit

Zapytaj o produkt
Kompensatory tkaninowe typ EKT